Paslaugos

Sėkmingi pokyčiai priklauso nuo kiekvienos organizacijos poreikio keistis ir tobulėti, siekti pranašumo įvairiuose veiklos procesuose. Mūsų paslaugos apima veiklos procesų analizę, tobulinimo galimybių parinkimą. Dirbdami kartu padedame įgyvendinti suderintus tobulinimo planus, pasiekti numatytus rezultatus, ugdant vidines organizacijos kompetencijas. Vykdant veiklos efektyvumo projektus, suderiname procesus, užtikrindami vieningą valdymo sistemą nuo vadovų iki linijos darbuotojų, stiprindami supratimą ir aiškius bendradarbiavimo principus tarp įmonės padalinių.

Mūsų darbas paremtas Lean principais ir sukaupta tarptautine darbo praktika. Pagrindinės veiklos sritys:

  • TIEKIMO GRANDINĖS PROCESŲ VALDYMAS
  • GAMYBINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS.
  • KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMA.
  • PASTOVUS VEIKLOS TOBULINIMAS, LEAN.

Kartu vykdoma tobulinimo veikla prasideda nuo procesų ir rodiklių standartizavimo ir tęsiasi įgyvendinant pažangią valdymo sistemą, darbo praktiką, Lean.