Veiklos procesų suderinimas ir standartizavimas

1 Veiklos procesų analizė ir įvertinimas
2 Procesų suderinimas, atsakomybių priskyrimas
3 Veiklos procesų standartizavimas

Kiekvienas verslas susiduria su iššūkiu, tapti reaguojančia organizacija gaminiais ir aptarnavimu. Verslai konkurencinėje kovoje efektyvesni valdydami vertės grandinę, o ne atskirus verslo vienetus ar padalinius. Siekiant kurti pranašesnę organizaciją projektuojama vertę klientui kurianti sistema, gebanti reaguoti į rinkos pokyčius atitiktų vertės kūrimo reikalavimus. Šiandieninėje rinkoje svarbesniais kriterijais užsakymui gauti tampa kriterijai, įvertinantys paslaugų kokybę, o ne tik gaminio charakteristikas. Todėl, organizacijos, siekdamos įgyti konkurencinį pranašumą, pereina prie tiekimo grandinės valdymo. Vertės grandinės valdymas sudaro galimybę pasinaudoti daugybe efektyvumo ir našumo didinimo metodų ir sykiu prisidėti prie sąnaudų mažinimo. Mūsų darbas didinant veiklos efektyvumą nukreiptas į procesų valdymą tiekimo grandinėje.