Veiklos rodiklių nustatymas ir matavimas (KPI)

1 Veiklos procesų matavimų įvertinimas
2 Veiklos rodikliu ( KPI ) nustatymas
3 Rodiklių monitoringo standartizavimas

Reali veikla Spartūs ir neprognozuojami pokyčiai, sukuria sudėtingas, tačiau vis dėlto realias veiklos sąlygas, kuriomis dirba organizacijos ir pavieniai žmonės. Dinamiškoje aplinkoje kinta ne tik prekės, bet ir jų vertę kuriančių veiksnių supratimas. Vertinimas vien tik iš ekonominės perspektyvos darosi netinkamas, nes neužtikrina nuolatinio organizacijų veiklos tobulinimo. Todėl veiklos procesų matavimo rodikliai nustatomi taip, kad atspindėtų veiklos procesų vertinimą visoje tiekimo grandinėje ir suteiktų galimybę matyti problemas, trukdančias kurti vertę klientui. Organizacijose rodiklių sistema atspindi strategines kryptis, padeda įvertinti veiklos procesų konkurencingumą ir priimti reikiamus sprendimus veiklos tobulinimui.