Veiklos procesų priežiūros ir valdymo įrankiai

1 Veiklos priežiūros
vertinimas
2 Priežiūros proceso nustatymas
3 Valdymo standartų įgyvendinimas

Sisteminis procesų valdymas įpareigoja planuoti užduotis taip, kad optimizuotų visą vertės srautą, o ne pavienius padalinius. Tam yra įvardijami strateginiai tikslai, kurie toliau organizacijoje kaskaduojami žemyn. Efektyvi valdymo sistema užtikrina kryptingą veiklos judėjimą į priekį pagal suderintus strateginius tikslus. Judėjimas į priekį neatsiejamas nuo visų darbuotojų įtraukimo ir įgalinimo priimti sprendimus, tiesiogiai prisidėti prie veiklos gerinimo.

Pagrindiniai veiksmai, užtikrinantys efektyvų veiklos procesų valdymą:

  • VIENINGA VEIKLOS PLANAVIMO IR PRIEŽIŪROS SISTEMA
  • DARBUOTOJŲ ĮTRAUKIMAS 
  • IŠGRYNINTOS ATSAKOMYBĖS IR TIKSLAI
  • SUDERINTA TOBULINIMO SISTEMA IR METODAI